Kreiptis pagalbos!

CBITS („Cognitive Behavioral Intervention for Trauma in Schools”) – moksliniais įrodymais grįsta, kognityvines technikas naudojanti metodika, skirta 5-12 klasių mokiniams patyrusiems smurtą ar traumas. Metodika sėkmingai naudojama JAV, Australijoje, Japonijos švietimo įstaigose.

CBITS siūlo: 1) psichinės sveikatos tikrinimo metodus, identifikuojančius vaikus, kurie patyrė smurtą ir/arba traumines patirtis, bet apie tai nepasisako bei negauna profesionalios pagalbos; 2) grupinius ir individualius užsiėmimus vaikams, kurie patyrė smurtą ir/arba traumines patirtis ir dėl to jaučia ankstyvuosius padarinius – postrauminios streso sindromo, depresijos ir nerimo požymius, taip pat pagalbą jų tėvams ir auklėtojams.

CBITS turi tris pagrindinius tikslus: 1) sumažinti ankstyvuosius simptomus, atsiradusius po smurto ir/arba trauminių patirčių; 2) užkirsti kelią simptomų didėjimui ateityje; 3) didinti bendraamžių ir tėvų paramą vaikui, patyrusiam smurtą ir/arba traumines patirtis

CBITS moko šešių kognityvinio elgesio technikų:

  1. švietimas apie reakcijas į smurtą/traumas;
  2. relaksacijos mokymai;
  3. kognityvinė terapija;
  4. pažvelgimas į įvykius, kurių asmuo vengia;
  5. streso ar traumų atskleidimas;
  6. socialinių problemų sprendimas.

CBITIS metodikos taikymo eiga:

Pasiruošimas: apklausų mokykloje būdu atrenkami vaikai, turintys potrauminio streso simptomų ir patyrę smurtą/traumas (“PTSD screening” ir “Trauma exposure”). Psichologas/spec. pedagogas suformuojas 6-8 vaikų grupes. Grupei organizuojami susitikimai vieną kartą per savaitę, po pamokų,  trunkantys 45 min., juos veda CBITS metodika dirbti apmokytas mokyklos specialistas  (psichologas arba socialinis pedagogas) mokyklos klasėje ar kitoje paskirtoje mokyklos patalpoje.

CBITS įvertinimas:

CBITS – įrodymais pagrįsta, kognityvines technikas naudojanti metodika. CBITS yra įtraukta ir įvertinta aukštu balu JAV psichinės sveikatos paslaugas administruojančiame “Nacionaliniame įrodymais pagrįstų programų registre” (angl. National Registry of Evidence-based Programs and Practises – NREPP).