Kreiptis pagalbos!

Projektas įpusėjo!

Paskelbta:

„Kartu mes galime” – projektas, skirtas patyrusių smurtą vaikų psichinei sveikatai gerinti – įpusėjo!

Per ateinančius 12 mėn.:

-paruošime Bounce Back metodikos metodinę medžiagą;

-organizuosime apklausas Bounce Back metodikos tikslinei grupei atrinkti;

-organizuosime Bounce Back metodikosn praktinius mokymus;

-kviesime specialistus taikyti „Bounce Back” metodiką savo ugdymo įstaigose;

-ruošime pranešimus spaudai;

-organizuosime projekto uždarymo renginį;

AČIŪ, KAD ESATE KARTU!

NES KARTU MES GALIME #daugiau #geriau #prasmingiau

www.kartumesgalime.lt

Projektas finansuojamas iš Europos Ekonominės Erdvės finansinio mechanizmo ir priklauso programai „Sveikata”