Kreiptis pagalbos!

Projekto „Kartu mes galime” uždarymo renginys – birželio 20 d.

Paskelbta:

Maloniai informuojame, kad projekto uždarymo renginys vyks birželio 20 dieną, 13:30-16:15

Projektą galima stebėti atvykus gyvai arba nuotoliniu būdu. Registracijos nuoroda: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_RbmHzFFFT_KcrU_uIPbVvg#/registration

Primename – projektu metu:

  • pasirašytos sutartys dėl bendradarbiavimo su 12 Lietuvos savivaldybių;
  • pirmą kartą Lietuvoje adaptuotos JAV kurtos metodikos – CBITS ir Bounce back, skirtos darbui su vaikais, patyrusiais smurtą ir/ar traumas;
  • Darbui su metodikomis apmokyti vietiniai specialistai – psichologai ir soc. pedagogai;
  • atrinktos metodikų tikslinės grupės – mokiniai patyrę smurtą ir/ar traumas;
  • vedamos grupinės ir individualios metodikų intervencijos.

Projektas yra finansuojamas iš Europos Ekonominės Erdvės finansinio mechanizmo ir priklauso programai „Sveikata”.