Kreiptis pagalbos!

Vietinių specialistų, naudojančių CBITS komentarai

Paskelbta:

Inga Bareikienė, Mažeikių PPT psichologė

Mokymuose išgirstus metodus dažnai taikau grupinėse ir individualiose konsultacijose: naudoju trauminės patirties nujautrinimą išsikalbant, CBITS trikampį: mintys, jausmai, veiksmai; jausmų termometrą, “karštosios kėdės” praktiką. O stresines situacijas įveikti padeda raumenų atpalaidavimo, kvėpavimo pratimai. 

Vaikams, kuriems buvo taikyta metodika, stebimas geresnis saves suvokimas: geriau atpažįsta ir reguliuoja jausmus, mintis, impulsus veikti. Stebimi teigiami emocinės būsenos ir elgsenos pokyčiai.

Diana Diržinskė, Mažeikių PPT psichologė

CBITS mokymai buvo naudingi: sužinojau būdų kaip tvarkytis stresinėse situacijose bei patyrus traumą. Taip pat sužinojau apie galimybę kalbėti apie traumas grupėje ir tokios grupės efektyvumą.

Darbe dažnai naudoju CBITS trikampį: mintys jausmai, elgsena. Minčių ir jausmų atpažinimas padeda išsamiau suvokti ir iš naujo pažiūrėti į stresą ar traumą sukėlusį įvykį. Taip pat efektyvus jausmų termometras. Mokiniams būna sunku suprasti ar įvardinti jausmą, bet pateikus jausmų sąrašą, bando išsamiau save suprasti, įvertinti jausmų intensyvumą. Tenka naudoti ir „karštosios kėdės“ praktiką, kuri padeda surasti naujus mąstymo būdus. O stresinėms situacijoms įveikti padeda raumenų atpalaidavimo pratimai. CBITS intervencijos padeda įsisąmoninti vykusius krizinius, suprasti mintis, jausmus bei elgseną. Stebiu, jog vaikai labiau save pažįsta, atpažįsta jausmus, gali analizuoti trauminius įvykius, keičiasi jų emocijos ir elgsena. Dėkoju už galimybė dalyvauti projekte.

Aidana Valošinienė, VšĮ Kelmės profesinio rengimo centro soc. Pedagogė:

Dar tik pradėjau vesti intervencijas, tačiau galiu pasidalinti savo pastebėjimais. Sužinojau kaip dirbti su traumą patyrusiais mokiniais. Labiausiai praverčia pati programa, nereikia sukti galvos kokias temas paliesti ir kokius metodus naudoti. Dirbu su 15-18 metų vaikais, grupės dydis 6 asm. Mokiniams užsiėmimai patinka,  metodikos taikymui pritaria mokyklos vadovybė.

Psichologė Vilma Lebedevienė ir soc. pedagogė Regina Krištaponienė, Ukmergės „Ryto“ specialioji mokykla

CBITS mokymai buvo naudingi, pagilinome savo žinias. Kadangi mūsų įstaigoje mokosi specialiųjų poreikių vaikai, praverčia mokymų metu įgytos praktinės žinios bei užsiėmimai. Šiuo metu vedame intervencijas mišraus amžiaus įstaigos vaikams, jiems užsiėmimai patinka, metodiką priima teigiamai. Labiausiai metodikoje patinka aiški struktūra, visos užduotys pateiktos aiškiai, patogiai naudoti. Kadangi mūsų vaikai su raidos sutrikimais, tai veiklas jiems adaptuojame pagal jų lygį, sugebėjimus. Teigiamus pokyčius vaikų elgesyje pastebime.

Olga Nikitina, soc. Pedagogė, Jonavos Užusalių mokykla – daugiafunkcinis centras.

CBITS mokymų metu sužinojau plačiau apie kognityvinę terapiją, naujų relaksacijos būdų. Labiausiai kasdieniam darbe praverčia metodinė knyga, nauji metodai. Intervencijas pradėjome vesti jau praitų mokslo metų pabaigoje, nes mokykloje mokėsi vaikai iš Ukrainos. Vaikų amžius 12-14 metų. Vaikams metodika patiko, tik reikia neskubėti, išlaukti pokyčių. Vertėme į rusų kalbą vaikams kiekvieną pratimą ir klausimą. Labiausiai metodikoje patinka tai, kad visa reikiama medžiaga pateikta vienoje knygoje, nereikia papildomų priemonių.Vaikai tapo atviresni, papasakojo apie savo sunkumus.

Soc. pedagogė Laima Brazauskienė, Kelmės r. Pakražančio gimnazija

CBITS mokymai buvo naudingi, sužinojau naujų metodų kaip geriau pažinti vaiką, jo jausmus. Kasdieniam darbe praverčia įgytos žinios apie vaikų ir tėvų bendravimą, bendradarbiavimą, pasitikėjimą, pagarbą. Dirbu su 8 vaikų grupe, amžius 12-14 m. Vaikams užsiėmimai labai patinka, laukia susitikimų. Vadovybė ir kolegos naują metodiką priima taip pat puikiai. Pokyčius vaikų elgesyje stebime, šitie užsiėmimai pas mus vyksta prie arbatos puodelio, vaikai pradeda atsiverti, pasitikėti savimi, pasitikėti, kad kažkas gali jiems padėti.

Psichologė Reda Narmontaitė, VšĮ Kretingos Pranciškonų gimnazija

Mokymai: patiko, nes yra įvertinimas, kriterijai atrinkti grupės narius aiškūs, struktūra nesudėtinga ir pateikta medžiagoje. 

Nauja: platus streso ir traumų reagavimo sąrašas, kuris pateikiamas mokiniams ir jų tėvams, duoda platų vaizdą kaip reaguoja vaikai į stresines ir traumines patirtis, o tai didina savęs ir vaikų supratimą. Individualiose konsultacijose panaudojau baimių įveikimo laiptus, puiki priemonė.

Grupę vedu su soc. pedagoge Vija Zujevaite – Strėbaliene, turim 6 vaikus 7-8 klasių.

Pliusai: konkretu, aišku, parengta dalomoji medžiaga. Vaikai drąsesni, atviresni, labiau dalinasi.

Džiaugiuosi dalyvaudama šioje programoje.

Psichologė Jūratė Pivariūnienė, Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazija

Mokymai buvo labai informatyvūs, struktūruoti, naudingi. Labai naudingas leidinys su CBITS metodika, sužinojau kaip dar galima dirbti su vaikų traumomis. 

Šiuo metu vedu intervencijas vieną kartą per savaitę, turiu 16-18 metų 10-ies paauglių grupę. Džiugu, kad jaunimas aktyviai, nuoširdžiai įsitraukia į grupės veiklas. 

Labiausiai šioje programoje patinka nuoseklumas, viskas atrodo apgalvota žingsnis po žingsnio. Vaikuose matau daugiau atsipalaidavimo, atvirumo, ramumo, džiaugsmo gyvenimui. Ačiū už suteiktą galimybę sudalyvauti ir pasinaudoti metodika.”

Soc. pedagogė Laima Kareivienė, VšĮ Kretingos Pranciškonų gimnazija

CBITS mokymai buvo labai naudingi: sužinojau daugiau apie potrauminio streso sutrikimus, simptomus, kognityvinės elgsenos intervenciją. Kasdieniam darbe padeda mokymuose įgytos žinios apie kognityvinės elgsenos metodus, patarimai kaip stebėti mokinių streso ir nerimo lygį. CBITS leidinys yra patogus naudoti dirbant su mokinių grupėmis – patinka tikslios instrukcijos kaip pristatyti medžiagą grupei, reikšminga dalomoji medžiaga, parengti užduočių lapai.

Metodikos intervencijas vedu kartą per savaitę, ketvirtadieniais. Dirbu su 16-17 m. amžiaus mokiniais, grupėje – 5 paaugliai. Reakcijų buvo įvairių – nuo nepasitikėjimo, uždarumo, vengimo pradžioje iki negatyvių minčių atpažinimo, įvardinimo, išgyvenimų išsakymo, emocijų paleidimo po intervencijų. Pastebiu, kad po grupinių užsiėmimų mokiniai labiau pasitiki, žino, kad gali išmokti sumažinti su traumomis susijusį nerimą, moka atpalaiduoti kūną, subalansuoti mintis.

Man ši metodika patinka, nes yra aiški struktūra, programa yra nesudėtingai pritaikoma ir tikrai naudinga mokiniams patytusiems įvairias traumas. Dėkui, kad atsiunčiate informacijos, kuria galiu pasidalinti su tėvais ir mokiniais, kad esate visada pasiekiami, jei mums, dirbantiems su mokinių grupėmis, kiltų klausimų.

Jurgita Kaušakytė, Rokiškio Juozo Tūbelio gimnazija ir Rokiškio Obelių soc. paslaugų namai

Mokymai buvo naudingi, nes padėjo suprasti metodikos vedimo principą, aptarti galimas skirtingas situacijas ir reagavimo jose būdus, sustiprino pasitikėjimą savimi. Džiaugiuosi, kad sužinojau apie trikampio metodą – būdą kaip elgtis su vaiku ir padėti jam reguliuoti savo emocijas. Patiko demonstracija kaip lengvai vesti vaiką darant „Laiptelių metodą”. Po mokymų galiu ramiau reaguoti į netinkamą vaiko elgesį grupinių užsiėmimų metu. Pagilėjo žinios apie pagalbą traumas išgyvenantiems vaikams. Taip pat galiu tikslingiau pritaikyti turimas metodines priemones – įvairius emocinio raštingumo žaidimus ir t.t.

Šiuo metu Obelių socialinių paslaugų namuose turiu jau antrą CBITS grupę. Dirbu su 11-15 metų amžiaus vaikais. Pirmos grupės dydis buvo 5, dabartinės – 4 vaikai. Vaikams užsiėmimai patinka: jų struktūra, aiškumas ir paprastumas. Apskritai – tai principas, skatinantis vaikus galvoti ką mąstai, mokantis atsipalaidavimo įgūdžių, skatinantis atsivėrimą ir baimių įveikimą.

Daiva Firantienė, soc. pedagogė, Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija

Mokymai patiko, sužinojau kaip mokytis sujungti žodines ir nežodines bendravimo priemones. Užsiėmimai pagal metodiką mokiniams padeda ugdyti savęs pažinimo ir asmenybės augimo gebėjimus, motyvuoti siekti gyvenimo tikslų, nežiūrint gyvenime patirtų traumų ir pažeidimų. Pastebėjau, kad intervencijos treniruoja empatiją, padidina savimonės lygį, bandant suprasti, kas įvyko gyvenime. Grupiniuose užsiėmimuose mokomės suprasti ir įsisamoninti išgyventus jausmus. 

Vaikuose matosi pokyčiai: atsiranda vidinė ramybė, pasitikėjimas savimi, empatija, bendrystės jausmas su kitais grupės nariais. Užsiėmimai vykista I, II, III, IV gimnazijos mokiniams pagal anketų apklausas.