Kreiptis pagalbos!

Projekto „Kartu mes galime” rezultatai

Paskelbta:

Projektas „Kartu mes galime” skirtas smurtą ir traumas patyrusių vaikų psichinei sveikatai gerinti. Džiaugiamės galėdami pasidalinti projekto įgyvendinimo laikotarpio rezultatais:

  • sukurtas projekto logotipas;
  • sukurta projekto interneto svetainė;
  • Pasirašyti susitarimai su 12-a projekte dalyvaujančių savivaldybių;
  • Į projektą užregistruota apie 100 dalyvaujančių specialistų – psichologų ir soc. pedagogų;
  • Projekte dalyvaujantiems specialistams organizuoti projekte adaptuojame Bounce back ir CBITS metodikų mokymai (paruošta metodikų teorinė medžiaga ir organizuoti praktiniai nuotoliniai video mokymai)
  • Atrinkta metodikų tikslinė grupė – vaikai, patyrę smurtą ir jaučiantys nerimo / depresijos / potrauminio streso sindromo požymių;
  • Tikslinei grupei pravestos intervencijos: Bounce back programoje dalyvavo 252 vaikai, jiems pravesta 1360 intervencijos, CBITS programoje dalyvavo 777 mokiniai, jiems pravesta 4303 intervencijos.
  • Organizuoti projekto atidarymo ir uždarymo renginiai.

Projektas finansuojmas iš Europos Ekonominės Erdvės finansinio mechanizmo ir priklauso programai „Sveikata”. Įgyvendinant programą „Sveikata” Lietuvoje siekiama stiprinti psichinės sveikatos paslaugas bendruomenėse bei gerinti vaikų ir jaunimo gerovę. Projekto įgyvendinimą prižiūri Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA).